Communicatie training Invloed & Impact

Primus Optimus Communicatie verzorgt trainingen aan de hand van 3 kernbegrippen: strategie, (consumenten-)psychologie en (beeld-) taal. Daarmee creëer je Invloed & Impact. Door te variëren in de werkwijze kunnen verschillende leereffecten worden verkregen.  Bijvoorbeeld het voorbereiden van een productintroductie op de markt of het versterken van klantgerichtheid. Idealiter is een bedrijf het decor voor de training. Dit versterkt het realisme van de training.

De leidraad die de training biedt, zorgt er steeds voor dat discussies tussen deelnemers doelgericht verlopen.

Wij hanteren 2 trainingsvormen:Training met individuele deelname

Iedereen die getraind wil worden in commerciële beïnvloeding kan zich aanmelden voor een training op een van de gepubliceerde data.
Prijs: € 215,- : 2 dagdelen, inclusief lesmateriaal, exclusief 21% BTWGroepstraining (in company)

Afdelingen die voor hun werk kennis van commerciële beïnvloeding nodig hebben zoals verkoop/relatiebeheer, helpdesk en marketing, kunnen hun communicatieve vaardigheden versterken met een in company training.

Aanmelden als gastbedrijf?

Bij voorkeur volgt iedere groep deelnemers een training op locatie van een organisatie. Dit gastbedrijf stelt een trainingsruimte beschikbaar. Natuurlijk biedt dit de gelegenheid aan het gastbedrijf om zichzelf te presenteren. Deelnemers kunnen op hun beurt ervaren hoe marketing en communicatie in de praktijk worden uitgeoefend. Ze zien ter plekke hoe de vliegshow ontstaat.

Deze werkwijze sluit aan bij de visie van Primus Optimus Communicatie dat praktijk en theorie 2 kanten van dezelfde medaille zijn: leren van elkaar.

Het gastbedrijf kan op 3 manieren invulling geven aan het gastbedrijfschap:

1 • Faciliteren training op locatie
De medewerkers van het gastbedrijf nemen geen deel aan training.

2 • Training met participatie door werknemers gastbedrijf
Een medewerker van het gastbedrijf neemt zelf deel aan de training. Deze is zo in staat om vragen en ideeën in te brengen en voor te leggen aan andere deelnemers.

3 • Training met casus gastbedrijf
Het gastbedrijf introduceert een casus. Door de uitwisseling van ideeën en argumenten ontstaat er meer inzicht in alle facetten van de ingebrachte casus. Bovendien zorgt de koppeling met de training Invloed & Impact voor een directe praktische toepassing in de praktijk.

Primus Optimus Communicatie is altijd op zoek naar gastbedrijven.
Interesse? Neem gerust contact op!


Reacties van cursisten

M. Postma
van Postma Expres:

Ik heb veel aan de training gehad.
Ik pak mijn aantekeningen nog geregeld van mijn bureau.


J. Bouwman
van Progresso Sales:

Er word je niet zomaar
wat verteld, maar het is
wetenschappelijk onderbouwd.


R. Spraakmaker
van Instituut Janssen- de Lorijn:

Inhoudelijk van hoog niveau
en inspirerend. De volgende dag direct al de praktische tips toegepast.